Bejdsning kommer af det tyske “Beizen”, at bide lidt af, en ætsning af overfladen, hvor en stærk syreblanding fjerner de mindre ædle jernpartikler efter svejs og slib og genskaber kromoxidhinden – det passive lag der beskytter mod oxidering og korrosion af metallet.

Bejdsemetode vælges efter emnets størrelse, geometri, sensitivitet og overfladens tilstand: Dyppebejdsning med fuld nedsænkning i et kar / Pumpebejds hvor emnet fyldes helt / Spraybejdsning med påsprøjtning af en bejdsegel / Penselbejdsning med en bejdsepasta / Børstebejds med badbejdse eller spraybejdse / Elektrobejdsning med pensling af mild syre, suppleret med strøm.

Dyppebejds, også kaldet badbejds, er den bedste og billigste metode. Med en nedsænkning i et kar, bliver hele overfladen ensartet behandlet og de 3 bejdseparametre: syrestyrke, temperatur og tid, kan nemt styres 100%. Scan Bejds Steel´s primære bejdsekar, er bygget efter ladet på en lastbil og holder dimensionerne LxBxH i meter: 17,0 x 3,3 x 3,1

Inhouse dyppebejdsning af 45t batteri 

Pumpebejds, er en “omvendt” variant af badbejdsning, som ofte anvendes onsite, til rør og mindre tanke, hvor emnet bejdses indvendigt, ved at fylde det med bejdse. Pumpebejds forudsætter systemet er 100% tæt, at det kan bære den fulde vægt med bejdse i, at der ikke er er dele af stål, messing kobber o.lign og at diverse pakninger, følere mm, er fuldt syrefaste. Det skal være muligt at fylde komplet – mindre luftlommer bejdses noget på dampene. Og det skal være muligt at tømme komplet – mindre  hængende rester, kan skylles ud, men det bliver hurtigt til meget ekstra spildevand.

Onsite pumpebejds af rør med 1″ membranpumpe, Nr Vium
Fordeler”manifold” ved pumpebejds af rørsektion. Den mørkegrønne bejdse ses i slangen

Varianten badbejds med børste, udvendigt på tank, Helsingør

Pudsede svejsninger holder ikke i havnemiljø, som her på Rømø

Så er der penselbejdset komplet, tørret og vasket af

 

Spraybejds, også kaldet sprøjtebejds, er metoden hvor “alt” kan bejdses uanset størrelse og sted. Ved spraybejds påføres en tyndt lag bejdsegel (1-3 mm). Kunsten er at lægge et jævnt og dækkende lag. Her virker bejdsen kun indtil laget er brugt op og man kan bejdse i lavere temperaturer, ved at forlænge tiden. Ned til omkring 8°C/12 timer på std. rustfri, kan opnås et acceptabelt resultat, hvis man kan hindre udtørring. Udendørs er sollys absolut no go, så der må man overdække eller bejdse om natten. Regn går selvfølgelig heller ikke.

Onsite indvendig spraybejdsning af HOFOR vandtanke – og afsluttende rengøring
Tanken kan ses hos vores kunde her

Penselbejds, er den nemme løsning, hvor man kun bejdser svejsningen med en stribe bejdse. Det er vigtigt at påføre bredt, dækkende hele varmezonen (se herunder). Penselbejds fungerer også ved lavere temperaturer med længere tid. Udtørring hindres ved at skygge for solen, fugte med sprayflaske eller gentage penslingen. I et let fugtigt miljø, kan den ellers tykke bejdsepasta løbe/dryppe og det er vigtigt at afdække under.

Penselbejds af anløbne rørsvejninger på varmeværkstag, Frederikssund

Badbejds afslører hvor bred varmezonen egentlig er, som skal penselbejdses

Elektrobejds, er et alternativ til penselbejds, hvor man pensler med en strømførende kulhårsbørste. Med den ekstra tilførte energi, kan man bejdse med en mild fosforsyre og undgår den stærke og giftige syre i alm. bejdse. Dvs. den kan anvendes af alle og benyttes overalt. Metoden er lidt langsommelig og man er på ledning og strøm. Vi bruger denne bejdsemaskine fra Cougartron, hvis man vil se nærmere på metoden. De findes nu 3 gange så kraftige.

ASTM A380, er den internationale standard for bejdsning. Hvad man kan bejdse, hvordan man forbereder bejdsningen, hvilke parametre der skal holdes og hvordan man kontrollerer efterfølgende. Vi udsteder bejdsecertifikater iht den standard.

Varianten spraybejds med børste, udvendigt på rør, Prøvestenen København