Onsite bejdsning, er der hvor det bliver spændende. Altid på udebane og aldrig to job, som er ens. Opgaverne kan deles op i 3 fraktioner:

 • Planlagt montagebejdsning af store konstruktioner bygget på stedet eller store sektioner og elementer, samlet på stedet.
 • Ikke planlagt bejdsning, hvor noget er gået galt med den følsomme rustfri overflade. Typisk indvendigt i rør, hvor gasdækningen ikke har været tilstrækkelig eller udvendigt på overflader, der har fået vinkelsliberstøv, ridser og mærker.
 • Renovering af ældre rustfri overflader, der enten er skadede og anløbet af rust eller bare blevet triste og grimme.

Pumpebejds af varmekapperør på ingrediensfabrik Juelsminde

Vi spørger om de praktiske ting og sikkerhedshensyn når i ringer. Herunder har vi lavet en liste med det typiske:

 • Adgang og holdeplads så tæt på arbejdsstedet som muligt, særligt med spraybejds er det en stor fordel hvis vi kan beholde mobile højtryksrensere og palletanke på ladet af lastbilen.
 • Gaffeltruck, skal vi bruge, hvor vi er nødt til at holde uden for “slangeafstand” og ved større mængder og flere palletanke.
 • Vand skal vi altid bruge. Enten til palletanke og forsyning af højtryksrensere, til at spule direkte med eller til at tanke håndsprøjter med.
 • Strøm skal vi som regel også bruge, undtaget til mindre penseljobs. Bare 220v til kompressorer, lys og de små højtryksrensere.
 • Overdækning og afdækning, måske telt omkring. Udendørs skal vi sikre mod regn og sol. Vi afdækker altid under for at kunne opfange dryp og spulevand.
 • Regler og krav på site, skal vi også gerne kende på forhånd. Sikkerhed, Atex, byggeplads, rent rum, højdearbejde osv, har indflydelse på metoder og forberedelse.
 • Sikkerhedskursus starter mange jobs med, så det vil vi også gerne have med i planlægningen inden vi står på site. Vi taler alle tysk De fleste også engelsk og mere eller mindre dansk.
 • Afspærring og skiltning laver vi altid, når vi arbejder med bejdse. Derfor skal vores arbejde koordineres med øvrigt personel på sitet.
 • Kemisk APV – en arbejdspladsbrugsanvisning, har vi altid med. Enten vores egen generelle for bejdsemetoden eller en specifik for sitet, når det ønskes.
 • Udlufting er nødvendigt når vi bejdser større overflader indendørs. Tanke vi skal ind i, monteres med ø300 svejseudsugning til det fri. Ved større mængder penselbejds i mindre rum, skal vi kunne lufte ud.
 • Kontakter på site. På det praktiske, koordinering og sikkerhed.


Børstebadbejds af rouge i vandtank på vandværk, Ballum


Scanbejds Offshore A/S kører al onsite bejdsning. Vi har delt det op i tre teams:

 • Spraybejds onsite med trykluftdrevet membranpumpe. Spraybejdsen er en gele, der lægges på, i et tyndt lag på 1-3 mm. Bejdsen arbejder kun indtil laget er brugt op og bliver grønt, så man kan vælge at spule af senere, f.eks dagen efter.
 • Pumpebejds onsite med trykluftdrevet membranpumpe. Til pumpebejds anvendes badbejdse og virketiden er som med dyppebejdsning, dvs 3-4 timer for Aisi 304/316 stål og 20 grader. Længere tid ved lavere temperatur. Effektiviten øges ved at cirkulere bejdsen, når det er muligt.
 • Penselbejds onsite, hvor en tyk pasta pensles på svejsesøm og varmezone. Større overflader kan behandles med spraybejdse-gele og en blød børste eller kost. Penselbejds virker også kun indtil bejdsen er brugt op og bliver grøn, så aftørring og vask, er ikke på tid.

 

Onsite jobs udføres stort set altid som lønarbejde. Der er så mange faktorer vi ikke selv kan kontrollere, så det ikke giver mening at arbejde på tilbud.

Kontakt hba@scanbejds.dk for opgaver i pumpebejds, penselbejds og børstebejds og få et overslag på pris.
Kontakt mt@scanbejds.dk for opgaver med spraybejds. På spraybejds kan gives tilbudpriser på kendte opgaver med forudsætninger for udførsel.

 

 

Onsite locations for pumpebejds og penselbejds siden 2007. 

Spraybejds af 20m høj vandtank, Odense

Onsite spraybejdsning af store tanke på havnekanten i Thyborøn