Rene Linjer for godt håndværk, er i høj grad også vigtigt når det kommer til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Når man bejdser anvendes skrappe midler, som skal oplagres og håndteres korrekt og  efter de bestemmelser og retningslinjer der er givet.

Scan Bejds er screenet som en risikovirksomhed. Kolonne II, hedder vores klasificering som vi, til enhver tid, skal efterleve.

Vi kontrolleres løbende af 4-enigheden; Kommune, Arbejdstilsyn, Beredskab og Politi.

Her ses vores miljøtilladelse og rapporter for tilsynene.