Rustfrit stål anvendes bredt og i mange industrier. Vi ligger i 2024 omkring 220 aktive kunder, med tendens pt til større og lidt færre kunder, men det varierer med konjukturerne.

Fødevareindustrien, er den største kundegruppe, hvor det rustfri stål giver store hygiejnemæssige fordele med sin glatte og rengøringsvenlige overflade. Vores største kunder er direkte eller indirekte leverandører til sektorer som: mejeri, bryggeri, slagteri, fiskeindustri, drikkevand, fødevareforædling mm. Også afledt er der en del kunder til spildevandshåndtering, rensningsanlæg, renovation mm.
Medicinalindustrien, fylder også godt og er en sektor, hvor det rustfri ståls egenskaber er optimeret til det yderste, med høje standarder for fremstilling og ikke mindst overfladens beskaffenhed.
Energisektoren, fylder også  meget i perioder. Det har tidligere toppet på boreplatforme og raffinaderier, så vindmøller og solaranlæg. Senere kraftværker på affald eller flis, dernæst naturgasanlæg- terminaler og rør. Lige nu er der rigtigt travlt på fjernvarmeværker og store varme/kølepumpeanlæg luft til vand. I lang tid lavede vi mange scrubbere til røggasrensning, særligt til/på skibe. Det sidste nye er Power-to-X, hvor vi har vældigt travlt både inhouse og onsite med rør til de nye brint og methanolanlæg.
Byggesektoren, har også mange anvendelser for rustfri og specielt svømmehaller er afhængige af rustfri i en høj kvalitet, der tåler det klorholdige miljø. På bygninger er det f.eks facader, trapper, platforme, gelændere og sprikleranlæg til alle steder, hvor der ønskes høj holdbarhed med et minimum af vedligehold. En del udendørs kunst og skulpturer laves også i rustfri eller indendørs vandkunst.
Transportsektoren er mest faste instalationer som jernbanebroer, metroriste eller lidt mere kuriøst, som f.eks kappebeklædning af storebæltsbroens store bærekabler.
Landbruget bruger også rustfri til andet end det fødevarerelaterede, som f.eks skrabegulv i stalde eller en ting der har hittet et stykke tid nu; store selvkørende markrobotter.
Militær, luftfart og rumfart, er lidt mere specielle kunder med lidt mere specielle emner og krav. De har f.eks alle deres egne kvalitetsstandarder til certifikaterne.

Vi kan lave det hele, ingen kunde er for stor eller for lille for os. Onsite har vi ikke, indtil nu, sagt nej til en opgave. Tøv ikke med at kontakte os og hav rigtigt gerne fotos, tegninger og skitser med.

Beverages (bryggeri/mosteri) gør vi en del i

Kabelkapper til storebæltsbroen i forgrunden

Velkommen til Scanbejds

Citronsyrepassivering af en pharma tank, Kolding

Dyppede bryggerisektioner – så er karret også godt fyldt!