SBO Novozymes, Kalundborg

Penselbejdsning af svejsesømme og gennembrændinger i overløbsrende og på bæringer i spildevandbassin. Udført februar 2017 for KD Maskinfabrik, Vejle