SBO Novozymes, Kalundborg

Penselbejdsning af åben vandtank med roterende rens i overløbsrende