Overtagelse af Essen 4 og 6A

Vi har købt nabogrunden og udvider vores oplagringsplads med 2400 m2. Ligeledes bliver der vendeplads for lastbiler.
Overtagelsen fra Jorton sker pr 01.04. 2017 og anlægsarbejdet går straks igang, såfremt vejret tillader det.